Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Thanh Hải
Lịch kiểm tra cuối kỳ II khối lớp 10 và 11
GVCN thông báo cho học sinh biết để thực hiện, GV phụ trách Edu gửi tin nhắn cho cha mẹ học sinh.
 

LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ II KHỐI LỚP 10 VÀ 11, NĂM HỌC 2020-2021

(Có điều chỉnh so với Kế hoạch số 12/KH-THPTND ngày 19/4/2021)

 

Khối 11: Kiểm tra buổi chiều tập trung lúc 13 giờ 00 phút; khối 12 vẫn học phụ đạo theo TKB

STT

Ngày kiểm tra

Môn

Thời gian làm bài

1

Chiều thứ Sáu, 07/5/2021

Vật lý 11

Từ 13 giờ 30’ đến 14 giờ 15’

Hóa học 11

Từ 14 giờ 45’ đến 15 giờ 30’

Sinh học 11

Từ 16 giờ 00’ đến 16 giờ 45’

2

Chiều thứ Bảy, 08/5/2021

Lịch sử 11

Từ 13 giờ 30’ đến 14 giờ 15’

Địa lý 11

Từ 14 giờ 45’ đến 15 giờ 30’

GDCD 11

Từ 16 giờ 00’ đến 16 giờ 45’

3

Chiều thứ Hai, 10/5/2021

Ngữ văn 11

Từ 13 giờ 30’ đến 15 giờ 00’

Tiếng Anh 11

Từ 15 giờ 30’ đến 16 giờ 15’

4

Chiều thứ Tư, 12/5/2021

Toán 11

Từ 13 giờ 30’ đến 15 giờ 00’

 

Khối 10: Kiểm tra buổi chiều tập trung lúc 13 giờ 00 phút; khối 12 vẫn học phụ đạo theo TKB

STT

Ngày kiểm tra

Môn

Thời gian làm bài

1

Chiều thứ Sáu, 07/5/2021

Vật lý 10

Từ 13 giờ 30’ đến 14 giờ 15’

Hóa học 10

Từ 14 giờ 45’ đến 15 giờ 30’

Sinh học 10

Từ 16 giờ 00’ đến 16 giờ 45’

2

Chiều thứ Bảy, 08/5/2021

Lịch sử 10

Từ 13 giờ 30’ đến 14 giờ 15’

Địa lý 10

Từ 14 giờ 45’ đến 15 giờ 30’

GDCD 10

Từ 16 giờ 00’ đến 16 giờ 45’

3

Chiều thứ Ba, 11/5/2021

Ngữ văn 10

Từ 13 giờ 30’ đến 15 giờ 00’

Tiếng Anh 10

Từ 15 giờ 30’ đến 16 giờ 15’

4

Chiều thứ Năm, 13/5/2021

Toán 10

Từ 13 giờ 30’ đến 15 giờ 00’


Học sinh tập trung tại lớp học đúng giờ, thực hiện đúng nội quy, quy chế thi và đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Phạm Thanh Hải