Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Thanh Hải
Thông báo

Nhà trường thông báo:

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh nên các cuộc họp trong tuần này (kiểm tra hồ sơ theo QĐ 77 chiều 21/5, họp HĐSP đánh giá chuẩn HT, PHT chiều 22/5 theo Lịch làm việc) tạm hoãn, chờ thông báo mới của Nhà trường. Đề nghị CB, GV, NV thường xuyên cập nhật thông tin để biết và thực hiện.

                                                                                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                         Phạm Thanh Hải