Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 119
  • Trong tuần: 13 054
  • Tất cả: 4173448
CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NGÀY SINH

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

CẤP ỦY CHI BỘ

1

Hà Tuấn Kiệt

Bí thư

04/01/1979

0988.242575

tuankietbp@gmail.com

2

Phạm Thanh Hải

P. Bí thư

15/5/1975

0988.171318

phamthanhhai5791@gmail.com

3

Nguyễn Anh Tuấn

Chi ủy viên

12/08/1973

0918.197692

anhtuan1.bp@gmail.com

4

Nguyễn Thanh Hùng

Chi ủy viên

30/11/1982

0975.881811

congdoantruongnguyendu@gmail.com

5

Lê Thị Hiền

Chi ủy viên

14/01/1976

0919.371668

lehienbinhphuoc@gmail.com

6

Phùng Thị Huy

Chi ủy viên

10/6/1978

0974.081422

phungthihuy78@gmail.com

7

Lê Xuân Hải

Chi ủy viên

03/11/1979

0977.252967

lexuanhaind@gmail.com

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2018-2023

1

Hà Tuấn Kiệt

CT HĐ

04/01/1979

0988.242575

tuankietbp@gmail.com

2

Châu Thị Thanh Bình

Thư ký

06/5/1980

0385.058779

thanhbinhchau80@gmail.com

3

Nguyễn Thanh Hùng

Thành viên

30/11/1982

0975.881811

congdoantruongnguyendu@gmail.com

4

Lê Xuân Hải

Thành viên

03/11/1979

0977.252967

lexuanhaind@gmail.com

5

Nguyễn Văn Giang

Thành viên

20/7/1982

0985.250392

giangndu@gmail.com

6

Lê Thị Hiền

Thành viên

14/01/1976

0919.371668

lehienbinhphuoc@gmail.com

7

Nguyễn Thị Mai Hằng

Thành viên

02/8/1971

0987.586339

nguyenthimaihang1971@gmail.com

8

Phùng Thị Huy

Thành viên

10/6/1978

0974.081422

phungthihuy78@gmail.com

9

Vũ Huy Thắng

Thành viên

 

 

 

10

Trịnh Văn Nam

Thành viên

 

 

 

11

Nguyễn Thị Mai Linh

Thành viên

 

 

 

BAN GIÁM HIỆU

1

Hà Tuấn Kiệt

Hiệu trưởng

04/01/1979

0988.242575

tuankietbp@gmail.com

2

Phạm Thanh Hải

P. HT

15/5/1975

0988.171318

phamthanhhai5791@gmail.com

3

Nguyễn Anh Tuấn

P. HT

12/08/1973

0918.197692

anhtuan1.bp@gmail.com

4

Nguyễn Quang Hưng

P. HT

09/3/1973

0915.604979

nguyenquanghungndbp@gmail.com

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1

Nguyễn Thanh Hùng

Chủ tịch

30/11/1982

0975.881811

congdoantruongnguyendu@gmail.com

2

Trần Văn Dụ

P. Chủ tịch

02/8/1980

0911.133955

tranvandubp@gmail.com

3

Châu Thị Thanh Bình

UVBCH

06/5/1980

0385.058779

thanhbinhchau80@yahoo.com

4

Ngô Thị Huệ

UVBCH

19/4/1986

0975.002799

ngohue086@gmail.com

5

Vũ Văn Kiên

UVBCH

26/12/1980

0945.728628

vuxuankienthpt@gmail.com

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

1

Lê Xuân Hải

Bí thư

03/11/1979

0977.252967

lexuanhaind@gmail.com

2

Phan Thị Hoài Thương

P. Bí thư

25/10/1991

0987.475081

pt.thuonghoai@gmail.com

3

Đinh Thị Kim Huệ

P. Bí thư

21/11/1992

0971.815657

dinhthikimhuendbp@gmail.com

BAN CHẤP HÀNH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

1

Vũ Văn Kiên

Chủ tịch

26/12/1980

0945.728628

vuxuankienthpt@gmail.com

2

Trần Văn Dụ

P. Chủ tịch

02/8/1980

0911.133955

tranvandubp@gmail.com

3

Châu Thị Thanh Bình

Ủy viên

06/5/1980

0385.058779

thanhbinhchau80@gmail.com

4

Nguyễn Thanh Hùng

Ủy viên

30/11/1982

30/11/1982

congdoantruongnguyendu@gmail.com

5

Vũ Ngọc Tiến

Ủy viên

20/6/1982

0345.113593

ttt182002@gmail.com

TỔ TOÁN

1

Ngô Thị Thanh Xuân

Tổ trưởng

14/7/1979

0933.166567

ngothithanhxuanbp@gmail.com

2

Bùi Hữu Thắm

Tổ phó

15/3/1980

0942.812779

thamdhtoan@gmail.com

3

Nguyễn Hữu Nguyên

Giáo viên

21/10/1982

0847.293979

huunguyenbp@gmail.com

4

Phạm Thị Thuý Hằng

Giáo viên

30/6/1980

0818.697779

hangbinhphuoc80@gmail.com

5

Đặng Thị Minh Thanh

Giáo viên

05/01/1982

0966.891079

thanhtec1379@gmail.com

6

Vũ Ngọc Tiến

Giáo viên

20/6/1982

0345.113593

ttt182002@gmail.com

7

Huỳnh Thị Phương

Giáo viên

06/11/1980

0355.171909

tranphiphi2011@gmail.com

8

Đoàn Thị Oanh

Giáo viên

25/02/1984

0985.717239

nhatoanh35@gmail.com

9

Trần Thị Thu Hương

Giáo viên

02/8/1989

0389.973239

tranthithuhuong1989@gmail.com

10

Nguyễn Thị Lan Ngọc

Giáo viên

21/9/1973

0977.928662

lanngocnguyen662@gmail.com

11

Lê Thị Mai Ly

Giáo viên

10/09/1981

0932.951879

lethimaily.pr@gmail.com

12

Bùi Thuận Yến

Giáo viên

30/9/1998

0817.163155

thuanyen300998@gmail.com

TỔ VẬT LÝ - KT

1

Nguyễn Minh Khoa

Tổ trưởng

15/01/1982

0858.492579

nguyenminhkhoa1982@gmail.com

2

Văn Mạnh Kỳ

Tổ phó

02/10/1980

0855.396868

vanmanhky@gmail.com

3

Bùi Thị Chuyên

Giáo viên

21/4/1981

0792.001981

chuyentrinh1981@gmail.com

4

Lê Thị Tường Vân

Giáo viên

18/3/1980

0984.297089

tuongvan1803@yahoo.com

5

Trần Thị Hiếu

Giáo viên

02/9/1981

0353.415024

tranthihieusp@gmail.com

6

Nguyễn Xuân Trung

Giáo viên

24/02/1980

0368.145385

nguyenxuantrungsp@gmail.com

7

Bùi Sỹ Lâm

Giáo viên

30/12/1980

0982.138434

nhalamhuyen@gmail.com

8

Nguyễn Thanh Hùng

Giáo viên

30/11/1982

0975.881811

congdoantruongnguyendu@gmail.com

9

Nguyễn Danh Dũng

Giáo viên

04/6/1982

0913.595579

danhdung1982@gmail.com

10

Trịnh Thị Thúy Hằng

Giáo viên

01/08/1986

0933.664585

ttthangpnt@gmail.com

TỔ HÓA - SINH

1

Nguyễn Văn Giang

Tổ trưởng

20/7/1982

0985.250392

giangndu@gmail.com

2

Phạm Thị Thảo

Tổ phó

30/9/1983

0983.997135

anhthao309@gmail.com

3

Nguyễn Việt Huy

Giáo viên

21/4/1982

0972.021199

huyhoand82@gmail.com

4

Trương Bích Ngọc

Giáo viên

19/01/1979

0849.887979

ngoctruongbich79@gmail.com

5

Trần Văn Dụ

Giáo viên

02/8/1980

0911.133955

tranvandubp@gmail.com

6

Nguyễn Thị Bích Thảo

Giáo viên

17/9/1982

0919.746706

bichthaonguyen1982@gmail.com

7

Lê Thị Tâm Vũ

Giáo viên

10/10/1981

0975.445991

anhtuan1.bp@gmail.com

8

Trần Thị Thịnh

Giáo viên

05/02/1979

0703.013497

thinhtranbp@gmail.com

9

Võ Thị Hồng Phước

Giáo viên

30/12/1984

0967.238247

vohongphuoc84@gmail.com

10

Lê Ngọc Phụng

Giáo viên

26/11/1973

0943.177071

lephung1974@gmail.com

11

Phan Thị Hoài Thương

Giáo viên

25/10/1991

0987.475081

pt.thuonghoai@gmail.com

TỔ NGỮ VĂN

1

Đào Thị Ngọc Hà

Tổ trưởng

02/3/1981

0767.324126

daothingocha2010@gmail.com

2

Lê Thùy Linh Phượng

Tổ phó

31/10/1981

0969.473779

lethuylinhphuong@gmail.com

3

Đỗ Thị Thùy Trang

Tổ phó

14/8/1983

0985.176019

dotrang14081983@gmail.com

4

Nguyễn Thị Mai Hằng

Giáo viên

02/8/1971

0987.586339

nguyenthimaihang1971@gmail.com

5

Lê Thị Liên

Giáo viên

30/8/1970

0919.536878

lethilien308@gmail.com

6

Ba Thị Minh Mỵ

Giáo viên

06/8/1978

0944.566466

myphubp@gmail.com

7

Nguyễn Thị Hồng Thuý

Giáo viên

08/8/1976

0919.765578

hongthuy7619@gmail.com

8

Dương Thị Vân

Giáo viên

12/6/1982

0817.688779

duongvanninhbinh@gmail.com

9

Nguyễn Thị Huyền

Giáo viên

01/02/1983

0915.544128

quynhdao.ndbp@gmail.com

10

Trương Thị Ngọc Huyền

Giáo viên

02/7/1988

0367.060422

ngochuyennguyendu@gmail.com

11

Đoàn Thị Hương

Giáo viên

16/11/1993

0397.326599

huongk37b@gmail.com

TỔ LỊCH SỬ - GDKT&PL

1

Phùng Thị Huy

Tổ trưởng

10/6/1978

0974.081422

phungthihuy78@gmail.com

2

Nguyễn Thị Hòa

Tổ phó

01/11/1977

0916.319357

nguyenthihoa077@yahoo.com

3

Nguyễn Thị Cam

Giáo viên

30/11/1981

0828.767979

nguyenthicam370@gmail.com

4

Võ Thị Thanh Xuân

Giáo viên

31/10/1980

0986.264998

vothithanhxuan2007@gmail.com

5

Phạm Thị Quỳnh

Giáo viên

20/4/1983

0917.327869

phamquynhks@gmail.com

6

Nguyễn Thị Hà Giang

Giáo viên

15/6/1982

0869.916979

hagiangdx@gmail.com

7

Vũ Văn Kiên

Giáo viên

26/12/1980

0945.728628

vuxuankienthpt@gmail.com

8

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Giáo viên

07/3/1983

0916.158595

bachmien15@gmail.com

9

Lê Xuân Hải

Giáo viên

03/11/1979

0977.252967

lexuanhaind@gmail.com

TỔ ĐỊA LÝ – TIN HỌC

1

Lê Thị Hiền

Tổ trưởng

14/01/1976

0919.371668

lehienbinhphuoc@gmail.com

2

Đỗ Thị Thanh

Tổ phó

23/02/1984

0358.224043

thanhdt.ndbp@gmail.com

3

Nguyễn Thị Kim Chi

Giáo viên

30/3/1976

0382.756809

chinhatnha@gmail.com

4

Nguyễn Văn Dân

Giáo viên

05/8/1980

0975.174839

nguyendan.diand@gmail.com

5

Phùng Thị Thương Huyền

Giáo viên

28/9/1988

0972.211479

phunghuyen28@gmail.com

6

Hoàng Thị Mai

Giáo viên

09/7/1982

0984.251336

thanhmai207c@yahoo.com

7

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Giáo viên

10/9/1982

0987.114857

nhalamhuyen@gmail.com

TỔ TIẾNG ANH

1

Nguyễn Thị Lâm

Tổ trưởng

01/8/1978

0976.970008

lamndbp@gmail.com

2

Nguyễn Thị Hà

Tổ phó

09/10/1987

0964.438102

hanguyen.english@gmail.com

3

Nguyễn Thị Thanh Vân

Giáo viên

12/8/1971

0974.379872

thanhvan712009@gmail.com

4

Nguyễn Thị Trinh

Giáo viên

30/6/1977

0936.970577

thaokhoanhien@gmail.com

5

Phạm Thị Thuý

Giáo viên

17/10/1977

0368.823453

pham9911@gmail.com

6

Phan Anh Tuấn

Giáo viên

01/11/1979

0986.214449

phantuan111179@gmail.com

7

Cao Thị Nam Trân

Giáo viên

09/7/1988

0917.391779

caonguyennamtran@gmail.com

8

Đinh Thị Kim Huệ

Giáo viên

21/11/1992

0971.815657

dinhthikimhuendbp@gmail.com

9

Tăng Thị Phước Lộc

Giáo viên

02/5/1973

0919.215524

phuocloc020573@gmail.com

10

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Giáo viên

26/3/1989

0966.563377

nguyenthianhnguyet.263@gmail.com

TỔ THỂ DỤC – QUỐC PHÒNG

1

Phan Thị Tâm

Tổ trưởng

20/8/1980

0989.940007

tamphan4007@gmail.com

2

Đào Văn Tài

Tổ phó

17/7/1978

0819.699799

vantaind1978@gmail.com

3

Trần Thị Nga

Giáo viên

16/02/1981

0984.020307

www.muamuadong@gmail.com

4

Phạm Duy Sơn

Giáo viên

23/4/1977

0916.331355

phamduyson12345@gmail.com

5

Vũ Văn Đạo

Giáo viên

13/4/1985

0983.413910

vudaobp@gmail.com

6

Nguyễn Thị Duyến

Giáo viên

19/5/1983

0856.967979

duyennd1983@gmail.com

7

Trần Ngọc Diễn

Giáo viên

09/01/1977

0386.887112

tranngocdien@yahoo.com.vn

TỔ VĂN PHÒNG

1

Châu Thị Thanh Bình

Tổ trưởng

06/5/1980

0385.058779

thanhbinhchau80@gmail.com

2

Ngô Thị Huệ

Tổ phó

19/4/1986

0975.002799

ngohue086@gmail.com

3

Võ Thị Thúy Phượng

Nhân viên

03/3/1982

0916.368292

phamkimanh2007@gmail.com

4

Đinh Thị Lục

Nhân viên

10/06/1984

0962.690918

 

5

Đoàn Thị Thơm

Nhân viên

09/08/1988

0344.190122

 

6

Nguyễn Thị Cúc

Nhân viên

18/08/1978

0393.515108

 

7

Nguyễn Văn Luynh

Nhân viên

19/08/1963

0357.267658

 

8

Trần Văn Tỉnh

Nhân viên

15/8/1969

0372.105937