Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Thanh Hải
Lịch thi thử TN THPT lần 2 (có điều chỉnh)

LỊCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 2, NĂM HỌC 2020-2021

Ngày

Buổi

Bài thi / Môn

Thời gian làm bài

Thời gian tập trung tại phòng thi

Thời gian phát đề

Thời gian tính giờ làm bài

03/6/2021

(Thứ 5)

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 00’

7 giờ 30’

7 giờ 35’

Chiều

Toán

90 phút

13 giờ 50’

14 giờ 20’

14 giờ 30’

04/6/2021

(Thứ 6)

Sáng

KHTN

Vật lý

50 phút

7 giờ 00’

7 giờ 30’

7 giờ 35’

Hóa học

50 phút

8 giờ 30’

8 giờ 35’

Sinh học

50 phút

9 giờ 30’

9 giờ 35’

KHXH

Lịch sử

50 phút

7 giờ 30’

7 giờ 35’

Địa lý

50 phút

8 giờ 30’

8 giờ 35’

GDCD

50 phút

9 giờ 30’

9 giờ 35’

Chiều

Tiếng Anh

60 phút

13 giờ 50’

14 giờ 20’

14 giờ 30’

Học sinh lưu ý: 1.  Lịch thi thử này thay thế thông báo số 11/TB-THPTND ngày 19/3/2021

      2.  Thí sinh làm bài thi tổ hợp KHTN và KHXH đều dự thi vào sáng 04/6/2021

                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                 Phạm Thanh Hải