Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Duy Sơn
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 27/3/2024

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 4 Ngày 27 tháng 03 năm 2024

 

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Đào Thị Ngọc Hà

Nghỉ CP. Cô Vân dạy thay 02 tiết. Cô Trang, Cô  Hồng Thúy, Cô Nguyễn Huyền dạy thay mỗi người 01 tiết

 

Nguyễn Thị Cam

Nghỉ CP. Cô Giang dạy thay 02 tiết

 

Lê Thị Hiền

Nghỉ CP. Cô Thương Huyền dạy thay 03 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn