Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Duy Sơn
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 11/4/2024

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 5 Ngày 11 tháng 04 năm 2024

 

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Nguyễn Văn Dân

Nhà có tang. Không có GV dạy thay, Lớp tự quản 5 tiết.

 

Nguyễn Minh Khoa

Nghỉ CP. Thầy Hùng dạy thay 02 tiết, Cô Chuyên dạy thay 02 tiết

Nghỉ CP. Cô Chuyên dạy thay 02 tiết

Đào Thị Ngọc Hà

Nghỉ CP. Cô Mỵ, cô Trang, cô Trương Huyền mỗi người dạy thay 01 tiết. Lớp tự quản 01 tiết

Đổi tiết với cô Quỳnh lớp 12D5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn