Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Duy Sơn
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 10/4/2024

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 4 Ngày 10 tháng 04 năm 2024

 

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Lê Thị Hiền

Đi công tác. Thầy Dân dạy thay 01 tiết. Không có GV dạy thay. Lớp tự quản 03 tiết.

 

Phùng Thị Thương Huyền

Đi công tác. Không có GV dạy thay. Lớp tự quản 03 tiết.

 

Nguyễn Thị Cam

Nghỉ bệnh. Thầy Kiên dạy thay 02 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn