Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Duy Sơn
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 06/4/2024

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 7 Ngày 06 tháng 04 năm 2024

 

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Ba Thị Minh Mỵ

Đi công tác. Không có GV dạy thay, lớp tự quản 5 tiết. ( 12D2, 10D7 tiết PĐ)

 

Đào Thị Ngọc Hà

Nghỉ CP. Cô Phượng dạy 01 tiết, cô Hồng Thúy dạy 02 tiết

 

Đỗ Thị Thùy Trang

Đi công tác. Về dạy 03 tiết, lớp tự quản 2 tiết. ( 12D3 tiết PĐ).

 

Võ Thị Thanh Xuân

Đi công tác. Thầy Kiên dạy thay 03 tiết

 

Phạm Thị Thảo.

Đi công tác. Đổi 02 tiết lớp 10B cho cô Ngọc (H)

 

Ngô Thị Thanh Xuân

Đi công tác. Cô Huyền(ti) đổi 02 tiết

 

Nguyễn Hữu Nguyên

Đi công tác. Đổi dạy 02 tiết cho thầy Sơn. 02 tiết lớp 12D1 tự quản

 

Lê Thị Mai Ly

Đi công tác. Về dạy 02 tiết. cô Thảo(H) đổi 02 tiết. Lớp tự quản 01 tiết(12A1)

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn