Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Hà Tuấn Kiệt
Mẫu Đơn xin học tạm thời do dịch Covid-19.

Thực hiện Công văn 2572/SGDĐT-GDTrH ngày 21/8/2021 về việc tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19. Nhà trường thông báo đến những học sinh nào cư trú trên địa bàn có nhu cầu học tạm tại trường trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 thì làm đơn theo mẫu sau và gởi về nhà trường để được xếp lớp học. (Đối với học sinh cư trú tại vùng Cam, Đỏ thì chụp đơn gởi cho nhà trường qua số Zalo 0913595579, học sinh cư trú vùng Xanh, Vàng thì nộp trực tiếp tại phòng bảo vệ nhà trường).

Tải đơn tại đây.