Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Thanh Hải
VỀ HỒ SƠ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Thông báo về hồ sơ khen thưởng năm học 2018-2019

1. Các biểu mẫu khen thưởng (tải về tại đây), khi nộp báo cáo thành tích Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT, CSTĐCS, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh  đề nghị CB-GV in và nộp kèm các minh chứng cụ thể như sau :

          + Danh hiệu CSTĐCS : Kết quả đánh giá, xếp loại cc,vc năm 2019(tải về tại đây); Quyết định công nhận sáng kiến năm 2019 (tải về tại đây). Nộp 02 bản.

          + Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh : Kết quả đánh giá, xếp loại cc,vc năm 2018, 2019 (tải về tại đây); Quyết định công nhận sáng kiến năm 2018, 2019 (tải về tại đây). Nộp 03 bản.

          + Danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh : Kết quả đánh giá, xếp loại cc,vc năm 2018, 2019(tảivề tại đây); Quyết định công nhận CSTĐCS 2017,2018, 2019 : chờ xét(tảivề tại đây); Quyết định công nhận SKKN cấp tỉnh(tính từ 2017)., photo giấy chứng nhận CSTĐCS 2 năm liền kề. Nộp 03 bản.

          + Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT : Kết quả đánh giá, xếp loại cc,vc năm 2019. Nộp 02 bản.

          + Tổ Lao động tiên tiến, tổ sở khen : nộp 02 bản.

2. Lưu ý :

          + Thời gian nộp báo cáo và minh chứng : trước ngày 14/6/2019.

          + Nộp đúng biểu mẫu và số lượng bản thành tích.
Vì 14/6/2019 là hạn cuối nộp hồ sơ TĐKT về sở nên đề nghị CB, GV, CNV có thành tích nộp đúng hồ sơ và đúng hạn, mọi chậm trễ cá nhân tự chịu trách nhiệm.
T/M HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG
   PHÓ CHỦ TỊCH
PHẠM THANH HẢI