Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Thanh Hải
Thông báo kết quả điểm kiểm tra lại năm học 2023-2024
Giáo viên chủ nhiệm có học sinh kiểm tra lại thông báo kết quả cho học sinh. Học sinh có nhu cầu phúc khảo điểm bài kiểm tra lại thì liên hệ Văn thư nhà trường để được hướng dẫn và nộp đơn phúc khảo trước ngày 26/6/2024.
Xem tại đây