Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Nguyễn Quang Hưng
TB triển khai Thông tư 10 của Bộ nội vụ về lưu trữ tài liệu
Tổ trưởng chuyên môn, Văn phòng
TB Tải về tại đây TT 10 (tải về tại đây)