Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Hà Tuấn Kiệt
Những điểm mới trong Kỳ thi TN năm 2023.

Ngày 24/3/2023, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi một số điều Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT (sửa đổi tại Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT).

Trong đó có một số điểm mới nổi bật trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:

1. Sửa quy định về các vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi

Cụ thể tại Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT đã sửa đổi quy định về các vật dụng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được phép mang vào phòng thi như sau:

Chỉ được mang vào phòng thi: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý.

(So với Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, Quy chế mới đã bỏ quy định thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT được phép về việc được mang các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác vào phòng thi.)

2. Sửa đổi quy định về hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Theo đó, đối với hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 thuộc đối tượng là người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi thì thành phần hồ sơ sẽ bao gồm:

- 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau; 

- Bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu (gọi chung là bản sao) học bạ THPT

Hoặc học bạ GDTX cấp THPT hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với GDTX do Hiệu trưởng trường phổ thông cấp; 

- Các loại chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có); 

- File ảnh (hoặc 02 ảnh 4x6 trong trường hợp đăng ký dự thi trực tiếp) kiểu căn cước công dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng.

Như vậy Quy chế mới tại Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT, thành phần hồ sơ của đối tượng là người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi đã bỏ quy định về bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Ngoài ra, còn bổ sung quy định về file ảnh (hoặc 02 ảnh 4x6 trong trường hợp đăng ký dự thi trực tiếp) kiểu căn cước công dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng với trường hợp đăng ký trực tuyến  

 3. Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 có thể đăng ký bằng 02 hình thức

Theo khoản 3 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 13 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT thì thí sinh là người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi được đăng ký dự thi trực tuyến hoặc đăng ký dự thi trực tiếp tại trường phổ thông nơi học lớp 12.

(Hiện hành tại điểm a khoản 1 Điều 13 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, thí sinh người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi thực hiện đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi học lớp 12.)

4. Sửa đổi quy định về điểm ưu tiên trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023

Liên quan đến điểm ưu tiên xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023 cho một số đối tượng thuộc diện 2 và diện 3, Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 39 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, cụ thể như sau:

- Đối với người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam thuộc diện 2 được cộng 0,25 điểm:

Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có nơi thường trú trong thời gian học cấp THPT từ 03 năm trở lên ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ (tính từ thời điểm các xã này hoàn thành Chương trình 135 trở về trước);

Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã khu vực I, II, III và xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2 phần 3 thời gian học cấp THPT;

(Hiện hành, yêu cầu phải có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày thi))

- Đối với người dân tộc thiểu số thuộc diện 3 được cộng 0,5 điểm:

Người dân tộc thiểu số có nơi thường trú trong thời gian học tập cấp THPT từ 03 năm trở lên ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 theo Quyết định 135/QĐ-TTg năm 1998 (tính từ thời điểm các xã này hoàn thành Chương trình 135 trở về trước); xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo;

Xã khu vực I, II, III và xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận của các thành phố trực thuộc Trung ương;

(Tại Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, các đối tượng  thuộc diện 3 (cộng 0,5 điểm) là người dân tộc thiểu số, bản thân có hộ khẩu thường trú ở các địa phương theo quy định của Quy chế hiện hành.)

5. Không còn sự giám sát của thanh trong quá trình chấm phúc khảo bài thi tự luận

Cụ thể quy định về việc chấm phúc khảo bài thi tự luận trong thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được quy định tại Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT như sau:

Mỗi bài thi tự luận do hai CBChT chấm phúc khảo theo quy định tại Điều 27 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT và phải được chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh.

Trong khi tiến hành các công việc liên quan đến phúc khảo, phải có ít nhất từ hai thành viên của Ban Phúc khảo bài thi tự luận trở lên.

Như vậy, so với Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐTkhông còn quy định về sự giám sát của thanh tra trong quá trình tiến hành các công việc liên quan đến phúc khảo.

6. Bổ sung thành phần Hội đồng ra đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Theo đó, Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT đã sửa đổi bổ sung điểm c, điểm d khoản 2 Điều 17 Quy chế ban hành kèm theoThông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định về thành phần Hội đồng ra đề thi như sau:

- Ủy viên, thư ký, người làm nhiệm vụ về tin học - kỹ thuật là công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ GDĐT; trong đó, ủy viên thường trực là công chức thuộc Cục QLCL;

(So với hiện hành, bổ sung người lao động của các đơn vị thuộc Bộ GDĐT có thể trở thành thành phần Hội đồng ra đề thi )

- Người soạn thảo đề thi và phản biện đề thi là công chức, viên chức ngành Giáo dục hoặc các viện nghiên cứu; giảng viên cơ hữu, giáo viên cơ hữu đang công tác tại các cơ sở giáo dục. Mỗi bài thi/môn thi có một Tổ ra đề thi gồm Tổ trưởng và người soạn thảo đề thi, phản biện đề thi