Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Duy Sơn
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 30/9/2023

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 7 Ngày 30 tháng 9 năm 2023

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Nguyễn Thị Lâm

Đi tập huấn công tác Kiểm tra, đánh giá. Cô Huệ dạy thay 02 tiết

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Đi tập huấn. Không có GV dạy

 

Phan Thị Hoài Thương

Đi tập huấn. Cô Thịnh dạy thay 02 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

       Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn