Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Duy Sơn
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 29/3/2024

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 6 Ngày 29 tháng 03 năm 2024

 

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Đào Thị Ngọc Hà

 

Nghỉ CP. Cô Hương, Cô Nguyễn Huyền, Cô Mỵ, Cô Vân mỗi người dạy thay 01 tiết

Nguyễn Thị Cam

Nghỉ CP. Cô Huy dạy thay 03 tiết, Cô Quỳnh dạy thay 02 tiết.

 

Đoàn Thị Oanh

Nghỉ bênh. Thầy Nghiệp dạy thay 02 tiết, Cô Xuân, cô Phương, thầy Tiến mỗi người dạy thay 01 tiết

Đổi 02 tiết đầu lớp tự quản, Cô Yến dạy thay 02 tiết sau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn