Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Duy Sơn
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 28/3/2024

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦAGIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 5 Ngày 28 tháng 03 năm 2024

 

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Đào Thị Ngọc Hà

Nghỉ CP. Cô Linh Phượng dạy thay 02 tiết. Đổi cho Cô Hà(Av) 02 tiết lớp 12D7

Nghỉ CP. Cô Mai Hằng dạy thay 02 tiết. Cô Phượng, Cô Trương Huyền mỗi người dạy thay 01 tiết

Nguyễn Thị Cam

 

Nghỉ CP. Thầy Kiên dạy thay 03 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn