Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 28/11/2023

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 3 Ngày 28 tháng 11 năm 2023

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Đào Thị Ngọc Hà

Đi công tác. Cô Vân dạy thay 01 tiết, Cô Hồng Thúy dạy thay 01 tiết, Đổi cô Hòa GDCD 01 tiết

 

Bùi Hữu Thắm

Nghỉ 02 tiết cuối có việc riêng. Cô Xuân dạy thay 01 tiết, Thầy Tiến dạy thay 01 tiết

 

Nguyễn Văn Giang

Đi công tác. Cô Thảo (H) dạy thay 02 tiết. Cô Ngọc dạy thay 01 tiết

 

 

 

 

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

      Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn