Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Duy Sơn
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 26/3/2024

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦAGIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 3 Ngày 26 tháng 03 năm 2024

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Đào Thị Ngọc Hà

Nghỉ CP.Cô Trang, Cô Liên, Cô Hồng Thúy, Cô Trương Huyền dạy thay mỗi người 01 tiết

Nghỉ CP. Cô Mỵ dạy thay 01 tiết. Cô Liên dạy thay 01 tiết

Văn Mạnh Kỳ

Đi công tác. Tiết 1 lớp 12D1 tự quản. Cô Vân, thầy Hùng, thầy Trung mỗi người dạy thay 01 tiết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

       Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn