Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 24/11/2023

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 6 Ngày 24 tháng 11 năm 2023

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Lê Thị Hiền

Đi công tác. Cô Chi dạy thay 01 tiết, cô Mai dạy thay 02 tiết

 

Nguyễn Văn Giang

Đi công tác. Thầy Dụ dạy thay 02 tiết

 

Nguyễn Thị Thanh Vân

 

Lên dạy trễ 5 phút tiết 1 lớp 11A1

 

 

 

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

      Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn