Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 19/9/2023

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 3 Ngày 19 tháng 9 năm 2023

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Đặng Thị Minh Thanh

Đang chờ nghỉ dạy. Cô Phương dạy thay 01 tiết 12C. Không có GV dạy 02 tiết lớp 12D2

Không có GV dạy 02 tiết lớp 12D2

Đào Thị Ngọc Hà

Đi chấm thi tuyển chọn HSG, cô Hồng Thúy dạy thay 02 tiết

Cô Hương dạy thay 01 tiết, Cô Liên dạy thay 01 tiết

 

 

 

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

      Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn