Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Duy Sơn
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 17/10/2023

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 3 Ngày 17 tháng 10 năm 2023

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Trần Văn Dụ

Đi tập huấn.thầy Huy dạy thay 01 tiết. Cô Thảo dạy thay 02 tiết

 

Phạm Thị Thúy Hằng

Đi tái khám. Đổi tiết cho cô Giang tiết 1 lớp 12D2, cô Hằng(L) tiết 2 lớp 12C, Cô Cam tiết 3 lớp 10D1. Tiết 5 cô Xuân dạy thay

 

Phan Thị Hoài Thương

Chăm con bệnh. Cô Thảo dạy thay 02 tiết

Chăm con bệnh. Thầy Phụng dạy thay 03 tiết

Vũ Ngọc Tiến

Lên dạy trễ 05p tiết 1 lớp 10D3

 

 

 

 

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

      Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn