Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Duy Sơn
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 16/3/2024

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦAGIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 7 Ngày 16 tháng 03 năm 2024

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Lê Thị Hiền

Nghỉ việc riêng. Cô Mai dạy thay 02 tiết 4,5 lớp 12D3

 

Bùi Sỹ Lâm

Nghỉ CP. Thầy Khoa dạy thay 02 tiết

 

Cô Lâm, Cô Nguyệt tổ AV

Đi tập huấn đã dạy và đổi tiết cho thầy cô môn Thể dục, môn Tin học

 

Nguyễn Thị Hà

Đi tập huấn. Cô Thúy av dạy thay 02 tiết lớp 12A1, Đổi cho cô Hà v 02 tiết lớp 12D7.

 

Nguyễn Thị Trinh

Đi tập huấn. Đổi 04 tiết. (02 tiết cho cô Xuân to lớp 12A, 02 tiết cho cô Vân(v) lớp 10D4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

      Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn