Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Duy Sơn
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 16/10/2023

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 2 Ngày 16 tháng 10 năm 2023

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Trần Văn Dụ

Đi tập huấn. Tiết 3 lớp tự quản. Tiết 4 thầy Huy dạy thay

 

Phạm Thị Thúy Hằng

Đi tái khám. Thầy Tiến dạy thay 01 tiết. Thầy Thắm thay 01 tiết

Đổi tiết cho cô Liên (V) 02 tiết lớp 10D1. Cô Phương dạy thay 02 tiết.

Phan Thị Hoài Thương

Chăm con bệnh. Thầy Phụng dạy thay 02 tiết

 

 

 

 

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

      Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn