Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Duy Sơn
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 15/9/2023

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 6 Ngày 15 tháng 9 năm 2023

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Đặng Thị Minh Thanh

Đang chờ nghỉ dạy. Thầy Tiến dạy thay 01 tiết. Không có GV dạy 03 tiết.

 

Nguyễn Thị Huyền

Đi dự TK GVG. Cô Thúy dạy thay 01 tiết. C Liên dạy thay 01 tiết.

 

Đỗ Thị Thanh

Đi tham gia coi thi HSG QG 2023. Không có GV dạy thay 04 tiết

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Đi tham gia coi thi HSG QG 2023. Không có GV dạy thay 03 tiết

 

Bùi Sỹ Lâm

Đi tham gia coi thi HSG QG 2023.

 

Nguyễn Xuân Trung

Đi tham gia coi thi HSG QG 2023.

 

Phan Anh Tuấn

Đi công tác. Cô Lộc dạy thay 02 tiết. Cô Thúy dạy thay 02 tiết

 

Nguyễn Thị Lâm

Đi dự TK GVG. Cô Hà dạy thay 01 tiết. 03 tiết lớp tự quản

 

Nguyễn Thị Bích Thảo

Đi coi thi HSG QG. Thầy Giang dạy thay 01 tiết. Cô Ngọc thay 02 tiết, cô Vũ thay 01 tiết, thầy Huy thay 01 tiết

 

Trần Thị Thịnh

Đi coi thi HSG QG. Cô Thảo thay 01 tiết, Cô Phước thay 01 tiết, thầy Phụng thay 01 tiết

 

Phùng Thị Thương Huyền

Đi dự TK GVG. Cô Hiền dạy thay 01 tiết. 02 tiết ko có Gv dạy.

 

Thầy Đạo, Cô Duyến, Cô Nga

Đi tham gia coi thi HSG QG 2023. Thầy Tài coi lớp

 

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

      Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn