Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 12/10/2023

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 5 Ngày 12 tháng 10 năm 2023

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Phùng Thị Huy

Đi công tác. Cô Cam dạy thay 02 tiết

Đi công tác. Cô Xuân dạy thay 03 tiết

Lê Thùy Linh Phượng

Bị bệnh. Tiết 1 lớp 11A3 tự quản, tiết 2 Cô Vân dạy thay

 

Đoàn Thị Oanh

Đi khám bệnh. Cô Yến dạy thay 03 tiết

Lớp 11D6 Tiết 2, 5 tự quản. Thầy Thắm dạy thay 01 tiết, Cô Hằng thay 01 tiết

 

 

 

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

      Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn