Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Duy Sơn
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 09/4/2024

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 3 Ngày 09 tháng 04 năm 2024

 

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Lê Thị Hiền

Đi công tác. Cô Chi dạy thay 01 tiết. Lớp tự quản 01 tiết.

Lớp tự quản 03 tiết vì không có GV dạy ( 12D2, 12D8)

Phùng Thị Thương Huyền

Đi công tác. Thầy Dân dạy thay 01 tiết, Đổi cho cô Ly 01 tiết, Lớp tự quản 03 tiết.

Lớp tự quản 03 tiết vì không có GV dạy ( 12D7, 12D6, 12D)

Nguyễn Thị Thay Huyền

Đi tập huấn. Không có GV dạy thay 05 tiết

 

Nguyễn Minh Khoa

 

Nghỉ CP. Cô Hiếu dạy thay 03 tiết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn