Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Duy Sơn
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 09/3/2024

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦAGIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 7 Ngày 09 tháng 03 năm 2024

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Ngô Thị Thanh Xuân

Nghỉ có phép. Đổi 02 tiết lớp 12A cho cô Hà(văn)

 

Đỗ Thị Thanh

Đi coi thi HSG lớp 9. Không có GV dạy thay 02 tiết, lớp tự quản

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Đi coi thi HSG lớp 9. Không có GV dạy thay 02 tiết, lớp tự quản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

      Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn