Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 07/10/2023

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 7 Ngày 07 tháng 10 năm 2023

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Phan Thị Hoài Thương    (Bổ sung ngày 05/10/2023)

Nghỉ chăm con bệnh. Cô Thịnh dạy thay 03 tiết

 

Trần Ngọc Diễn

Nghỉ đau mắt đỏ. Cô Tâm coi lớp 2 tiết

 

Phan Thị Hoài Thương

Nghỉ chăm con bệnh. Thầy Phụng dạy thay 02 tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

      Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn