Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Duy Sơn
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 05/4/2024

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 6 Ngày 05 tháng 04 năm 2024

 

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Ba Thị Minh Mỵ

Đi công tác. Cô Thúy dạy thay 02 tiết. Cô Vân 01 tiết, cô Hà 02 tiết.

Đi công tác, cô Trương Huyền dạy thay 02 tiết

Đỗ Thị Thùy Trang

 

Đi công tác. Cô Hằng dạy thay 01 tiết, cô Liên dạy thay 02 tiết

Nguyễn Thị Huyền

 

Đi công tác. Cô Hương dạy thay 02 tiết.

Nguyễn Thị Hà Giang

Đi công tác. Không có GV dạy thay. Lớp tự quản 03 tiết

 

Võ Thị Thanh Xuân

Đi công tác. Cô Quỳnh dạy thay 04 tiết

 

Nguyễn Thị Hòa

Đi công tác. Đổi cô Nguyệt dạy 01 tiết lớp 12D5. Lớp tự quản 04 tiết

Đi công tác. Đổi tiết 1 lớp 12D cho cô Nguyệt. tiết 2 Cô Lâm lớp 12D1. Lớp tự quản 12D4, 12D7. (02 tiết)

Phạm Thị Thảo

Đi công tác. Cô Thái dạy thay 02 tiết

 

Nguyễn Minh Khoa

Đi công tác.Cô Chuyên thay 02 tiết, Thầy Trung, cô Hằng, cô Hiếu mỗi người thay 01 tiết

Đi công tác. Cô Chuyên dạy thay 02 tiết

Ngô Thị Thanh Xuân

Đi công tác. Thầy Thắm dạy thay 04 tiết

Đi công tác. Đổi cho cô Hiền 02 tiết lớp 12D8. 02 tiết lớp tự quản (12A)

Nguyễn Hữu Nguyên

Đi công tác. Cô Hằng thay 04 tiết, thầy Tiến thay 01 tiết

Đi công tác. Đổi 02 tiết

Lê Thị Mai Ly

Đi công tác. Thầy Nghiệp thay 02 tiết, cô Phương thay 03 tiết

Đi công tác. Lớp tự quản 03 tiết

Vũ Văn Kiên

Đi tập huấn CTĐ. Lớp tự quản 05 tiết.

 

Nguyễn Thị Cam

Nghỉ bệnh. Không có GV dạy thay

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn