Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Duy Sơn
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 04/11/2023

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 7 Ngày 04 tháng 11 năm 2023

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Trương Bích Ngọc

Đi coi thi HSG. Thầy Dụ dạy thay 02 tiết

 

Nguyễn Văn Dân

Đi coi thi HSG. Cô Huyền dạy thay 02 tiết

 

Nguyễn Thị Cam

Đi coi thi HSG. Tiết 1 lớp tự quản, tiết 2 cô Huy dạy thay 01 tiết

 

Trần Thị Thịnh

Đi coi thi HSG. Cô Thương dạy thay 02 tiết

 

Trần Thị Nga

Đi coi thi HSG. Thầy Đạo coi lớp 02 tiết

 

Nguyễn Thị Duyến

Đi coi thi HSG. Thầy Tài coi lớp 02 tiết

 

Tăng Thị Phước Lộc

Đi coi thi HSG. Cô Trân dạy thay 02 tiết

 

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Đi coi thi HSG. Cô Hương dạy thay 02 tiết

 

Trịnh Thị Thúy Hằng

Đi coi thi HSG. Thầy Dũng dạy thay 02 tiết

 

Trịnh Thị Thúy Hằng       ( Bổ sung ngày 03/11)

Đi coi thi HSG. Vân dạy thay 02 tiết

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

      Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn