Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Phạm Duy Sơn
Thông báo nề nếp Giáo viên ngày 03/11/2023

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

THÔNG BÁO VIỆC THỰC HIỆN NỀ NẾP CỦA GIÁO VIÊN

Năm học: 2023 – 2024

Thứ 6 Ngày 03 tháng 11 năm 2023

1/ Công tác thực hiện nề nếp của GV.

Họ tên Giáo viên

Nội dung báo cáo

Buổi sáng

Buổi chiều

Nguyễn Văn Giang

Đi công tác. Thầy Huy dạy thay 02 tiết

 

Trương Bích Ngọc

Đi coi thi HSG. Thầy Dụ dạy thay 02 tiết, Cô Thảo dạy thay 01 tiết.

 

Lê Xuân Hải

Đi công tác. Thầy Kiên thay 01 tiết, Cô Xuân thay 02 tiết, cô Hòa thay 01 tiết

 

Vũ Văn Kiên

Đi công tác. Cô Huy dạy thay 01 tiết

 

Nguyễn Văn Dân

Đi coi thi HSG. Cô Mai dạy thay 01 tiết

 

Nguyễn Thanh Hùng

Đi công tác. Cô Hằng dạy thay 02 tiết

 

Nguyễn Thị Cam

 

Đi coi thi HSG. Đã đổi tiết

Tăng Thị Phước Lộc

Đi coi thi HSG. Cô Lâm dạy thay 01 tiết

Đi coi thi HSG. Cô Trân dạy thay 02 tiết, Cô Lâm thay 01 tiết, cô Vân thay 01 tiết

Nguyễn Thị Hồng Thúy

 

Đi coi thi HSG. Đổi tiết với Cô Huệ

Lê Ngọc Phụng

Đi coi thi HSG. Cô Phước dạy thay 02 tiết

 

Trần Thị Thịnh

Đi coi thi HSG. Cô Thương dạy thay 01 tiết

 

Đào Thị Ngọc Hà

Bị bệnh. Cô Trang thay 01 tiết, Cô Vân thay 01 tiết, Cô Nguyễn Huyền thay 01 tiết

Cô Trang thay 01 tiết, cô Vân thay 01 tiết, Cô Phượng thay 01 tiết

 

 

 

2/ Công tác lao động vệ sinh.                                                                          

      Lớp

Giáo viên chủ nhiệm

Nội dung báo cáo

 

 

 

 

 

 

                                                       Người lập _ Phạm Duy Sơn