Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Hà Tuấn Kiệt
Lịch làm việc Tuần 43 (Từ ngày 24-30/6/2024)

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 43 (Từ ngày 24 - 30/6/2024).

Thứ (ngày)

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

(24/6/2024)

- 8h00: HT Hà Tuấn Kiệt dự Hội nghị tập huấn Quy chế thi, nghiệp vụ coi thi, chấm thi…và các vấn đề liên quan Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tại TTGDTX tỉnh. (Cùng dự:  Trưởng, Phó các điểm thi và TK chuyên môn).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

Thứ 3

(25/6/2024)

- 7h00: PHT Nguyễn Quang Hưng dự Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố Đồng Xoài, lần thứ 6, NK 2024-2029, tại TTCT thành phố.

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

Thứ 4

(26/6/2024)

- CBGVNV tham gia coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tại các điểm thi theo quyết định.

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

- CBGVNV tham gia coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tại các điểm thi theo quyết định.

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

Thứ 5

(27/6/2024)

- CBGVNV tham gia coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tại các điểm thi theo quyết định.

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

- CBGVNV tham gia coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tại các điểm thi theo quyết định.

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

Thứ 6

(28/6/2024)

- CBGVNV tham gia coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tại các điểm thi theo quyết định.

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

- CBGVNV tham gia coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tại các điểm thi theo quyết định.

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

Thứ 7

(29/6/2024)

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

CN

(30/6/2024)

- Nghỉ

- Nghỉ

 

HIỆU TRƯỞNG

        (Đã ký)

  Hà Tuấn Kiệt