Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Hà Tuấn Kiệt
Lịch làm việc Tuần 42 (Từ ngày 17 -23/6/2024)

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 42 (Từ ngày 17 - 23/6/2024).

Thứ (ngày)

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

(17/6/2024)

- Chào cờ. Tổ chức tuyên dương học sinh ôn thi có nhiều tiến bộ trong tuần tại lớp. (Đoàn trường chuẩn bị).

- GVCN 12 quyết toán tiền ôn thi tốt nghiệp. (Thời gian đến hết ngày 22/6/2024).

- Dạy và học theo TKB thứ 2 (ngày 03/6)

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

- Dạy và học theo TKB thứ 2 (ngày 03/6).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

Thứ 3

(18/6/2024)

- Dạy và học theo TKB thứ 3 (ngày 04/6)

- PHT Phạm Thanh Hải chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá lại năm học 2023 - 2024 theo kế hoạch. (Thành phần: Theo Quyết định).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

- Dạy và học theo TKB thứ 3 (ngày 04/6).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

Thứ 4

(19/6/2024)

- Dạy và học theo TKB thứ 4 (ngày 05/6)

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

- Dạy và học theo TKB thứ 4 (ngày 05/6)

- 15h00: Họp BGH, đánh giá xếp loại viên chức NLĐ năm học 2023-2024, tại phòng họp BGH. (PHT Hải chuẩn bị).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

Thứ 5

(20/6/2024)

- Dạy và học theo TKB thứ 3 (ngày 30/4)

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

- Dạy và học theo TKB thứ 3 (ngày 30/4)

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

Thứ 6

(21/6/2024)

- Dạy và học theo TKB ngày thứ 4 (ngày 01/5)

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

- Dạy và học theo TKB ngày thứ 4 (ngày 01/5)

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

Thứ 7

(22/6/2024)

- Dạy và học theo TKB thứ 4 (ngày 29/5)

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

- 14h00: Họp cấp ủy chi bộ, tại phòng họp BGH.

- 15h00: Họp chi bộ, tại phòng hội đồng.

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

CN

(23/6/2024)

- Nghỉ

- Nghỉ

 

HIỆU TRƯỞNG

        (Đã ký)

  Hà Tuấn Kiệt