Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Hà Tuấn Kiệt
Lịch làm việc Tuần 36 (Từ ngày 06-12/5/2024)

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 36 (Từ ngày 06 - 12/5/2024).

Thứ (ngày)

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

(06/5/2024)

- Chào cờ

- Toàn trường Dạy và học theo TKB

- GVCN 12 rà soát bổ sung đầy đủ các thông tin và nhận xét, đánh giá trong sổ học bạ, sổ theo dõi đánh giá học sinh. (Hoàn thành trước 08/5/2024).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

- K12 Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

Thứ 3

(07/5/2024)

- Toàn trường Dạy và học theo TKB

- GVCN K10,11 hoàn thành quyết toán các khoản thu HK2.

- GVBM các môn không tổ chức kiểm tra HK2 chung của khối 10,11 hoàn thành kiểm tra cuối HK2 và nhập các con điểm vào vn.Edu.

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

- K12 Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

Thứ 4

(08/5/2024)

- Tổ chức kiểm tra cuối HK2 theo kế hoạch (K10,11).

- K12 Dạy và học theo TKB

- GVBM và GVCN khối 12 ký duyệt học bạ, sổ theo dõi đánh giá học sinh, tại phòng hội đồng. Hoàn thành chậm nhất ngày 09/5/2024. (Thầy Nguyễn Danh Dũng kiểm tra lại thông tin và in sổ học bạ và sổ theo dõi đánh giá học sinh).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

- 14h00: Tổ trưởng chủ trì họp tổ chuyên môn tổ chức lựa chọn SGK lớp 12 theo kế hoạch. (PHT Hải chỉ đạo hướng dẫn, chuẩn bị các hồ sơ theo quy định).

Lưu ý: Sau họp xong Tổ trưởng hoàn thành các hồ sơ lựa chọn SGK 12 theo quy định và nộp về PHT Hải trước ngày 10/5/2024.

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

Thứ 5

(09/5/2024)

- Tổ chức kiểm tra cuối HK2 theo kế hoạch (K10,11).

- K12 Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

- K12 Dạy và học theo TKB

- 14h00: PHT Nguyễn Quang Hưng đi kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2024 - 2025, tại trường THPT Nguyễn Khuyến. (Tp: Theo quyết định).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

Thứ 6

(10/5/2024)

- Tổ chức kiểm tra cuối HK2 theo kế hoạch (K10,11).

- PHT Phạm Thanh Hải phê duyệt học bạ và sổ theo dõi đánh giá học sinh. (Cô Huệ tổng hợp chuyển thầy Hải).

- K12 Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

- K12 Dạy và học theo TKB

- 14h00: PHT Nguyễn Quang Hưng tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2024 - 2025, tại phòng hội đồng. (Tp: Theo quyết định).

- 13h30: PHT Phạm Thanh Hải dự Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2019 - 2024, tại TTCT thành phố. (Theo thư mời của UBND thành phố).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

Thứ 7

(11/5/2024)

- Tổ chức kiểm tra cuối HK2 theo kế hoạch (K10,11).

- GVBM khối 11,10 hoàn thành nhập các cột điểm kiểm tra vào vn.Edu.

- K12 Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

- K12 Dạy và học theo TKB

- 14h30: HT Hà Tuấn Kiệt chủ trì họp Hội đồng lựa chọn SGK 12, tại phòng hội đồng: Tổ chức lựa chọn SGK 12 theo kế hoạch. (Thành phần: Theo QĐ số 80/QĐ-THPTND ngày 18/3/2024. PHT Hải chuẩn bị nội dung và thông báo ông Hồ Đắc Long).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

CN

(12/5/2024)

- Nghỉ

 

- Nghỉ

 

HIỆU TRƯỞNG

        (Đã ký)

  Hà Tuấn Kiệt