Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Lịch làm việc Tuần 14 (Từ ngày 04-10/12/2023)

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 14 (Từ ngày 04 - 10/12/2023).

Thứ (ngày)

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

(04/12/2023)

- Chào cờ

- Dạy và học theo TKB

- 8h00: Toàn thể đảng viên của chi bộ (trừ đảng viên có tiết dạy) dự Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tại Trung tâm BDCT thành phố.

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

- Dạy và học theo TKB

- 15h00: Họp giao ban BGH (Phân công lại nhiệm vụ BGH).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

Thứ 3

(05/12/2023)

- Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

- Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

Thứ 4

(06/12/2023)

- Dạy và học theo TKB

- Đ/c Phùng Thị Huy - CUV đi đối khớp danh sách đảng viên năm 2023, tại BTC thành ủy.

- 8h00: PHT Nguyễn Quang Hưng tham gia Hội đồng coi thi nghề phổ thông năm học 2023 - 2024. (Thành phần khác: Theo Quyết định số 4002/QĐ-SGDĐT ngày 24/11/2023).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

- 14h00: PHT Nguyễn Quang Hưng tham gia Hội đồng coi thi nghề phổ thông năm học 2023 - 2024. (Thành phần khác: Theo Quyết định số 4002/QĐ-SGDĐT ngày 24/11/2023).

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

Thứ 5

(07/12/2023)

- Học sinh khối 12 tham gia thi nghề phổ thông theo lịch.

- PHT Nguyễn Quang Hưng tham gia Hội đồng coi thi nghề phổ thông năm học 2023 - 2024. (Thành phần khác: Theo Quyết định số 4002/QĐ-SGDĐT ngày 24/11/2023).

- Cô Châu Thị Thanh Bình đi kiểm tra công tác phổ cập - xóa mù chữ, đến hết ngày 08/12/2023.

- 7h30: PHT Phạm Thanh Hải dự Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2023, tại BCH QS thành phố.

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

- Học sinh khối 12 tham gia thi nghề phổ thông theo lịch.

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

Thứ 6

(08/12/2023)

- Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

- Dạy và học theo TKB

- Trực lãnh đạo: Thầy Hải

Thứ 7

(09/12/2023)

- Dạy và học theo TKB

- 9h30: Họp tổ chuyên môn

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

- 14h30: Đ/c Hà Tuấn Kiệt - BTCB, HT chủ trì họp cấp ủy, BGH ghóp ý báo cáo kiểm điểm tập thể cấp ủy, lãnh đạo và cá nhân lãnh đạo, quản lý tại phòng họp BGH.

- Trực lãnh đạo: Thầy Hưng

CN

(10/12/2023)

- Nghỉ

- Nghỉ

HIỆU TRƯỞNG

        (Đã ký)

  Hà Tuấn Kiệt