Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu
Nguyễn Quang Hưng
CV 3056 vv triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023
Công đoàn, Đoàn thanh niên triển khai cuộc thi đến Cán bộ, GV, NV và học sinh (Không quá 35 tuổi) tham gia cuộc thi.
CV 3056 (Tải về tại đây). QĐ BH thể lệ cuộc thi (tải về tại đây).